Warsztaty

Warsztaty szkoleniowe

Miło jest nam poinformować, że w dniu 8 września pod szyldem Konwersatorium odbędą się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm Perlan Technologies, Pro-environment, MS Spectrum, Test-chem, Spectro-lab, Shim-pol, poświęcone przygotowaniu próbek do analizy oraz technikom analitycznym, m.in. ICP-MS, single particle ICP-MS, ICP-OES, EDXRF.

Uczestnictwo w warsztatach zostanie potwierdzone certyfikatem.

Tematyka warsztatów oraz streszczenia do pobrania dostępne są poniżej:

  • Pro-Environment – Jak poprawić wydajność oraz czułość w spektrometrii ICP-OES 
  • Pro-Environment – Praktyczne aspekty analizy wielopierwiastkowej w trybie Single Particle ICP-MS (SP-ICP-MS)
  • Perlan Technologies – Oznaczenia wielopierwiastkowe z zastosowaniem spektrometrii ICP-MS: możliwości analityczne techniki i oprogramowania
  • MS Spektrum – Nowoczesne i oszczędne podejście do techniki ICP-MS
  • Spectro-Lab – iCAP PRO – nowa generacja spektrometrów ICP-OES
  • Testchem – Analiza próbek środowiskowych na zawartość rtęci, z użyciem najnowszych analizatorów firmy NIPPON INSTRUMENTS Co.
  • Shim-pol – Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją energii jako proste, szybkie i niezawodne narzędzie w ocenie zgodności materiałów z dyrektywą RoHS

REJESTRACJA NA WARSZTATY
W celu rejestracji na warsztaty szkoleniowe prosimy o  wypełnienie karty rejestracji . Podane dane w karcie zostaną wykorzystane do wystawienia certyfikatu. Wypełnioną kartę prosimy wysyłać na adres e-mail: rejestracja-kosat@uwb.edu.pl w terminie do 20 sierpnia 2021 r. W tytule pliku ze zgłoszeniem proszę podać nazwisko uczestnika z dopiskiem warsztaty, np. Nazwisko-warsztaty.docx