Kontakt

Wydział Chemii
Uniwersytet w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
e-mail: kosat-info@uwb.edu.pl

www.facebook.com/KOSATkonwersatorium

  • tel. 85-738-8257 (prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz – program)
  • tel. 85-738-8040 (dr hab. Barbara Leśniewska)
  • tel. 85-738-8090 (dr Elżbieta Zambrzycka-Szelewa)
  • tel. 85-738-8098 (dr Julita Malejko )
  • tel. 85-738-8098 (dr hab. Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk)
  • tel. 85-738-8105 (dr Elżbieta Wołyniec – opłaty)