Program

PROGRAM KONWERSATORIUM KOSAT2023_program.pdf

Wydział Matematyki, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok, Sala Audytoryjna 1056

Niedziela, 10 września 2023 r.


17.00 – 19.00 Rejestracja uczestników – Wydział Chemii, Kampus UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1K
17.30 – 18.30 Spotkanie Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN –Wydział Chemii, Kampus UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1K, Sala Rady Wydziału 1007
19.00 Spotkanie powitalne – Wydział Chemii, Kampus UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1K
około 20.00 Koncert Hot Plasma Orchestra – Uniwersyteckie Centrum Kultury, Kampus UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1N

 

Poniedziałek, 11 września 2023 r.


8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1M
9.00 – 9.15 Otwarcie Konwersatorium
9.15 – 9.45 Ewa Bulska – Spektroskopia w drodze i po drodze
9.45 – 10.15 Bogusław Buszewski – Analityka w wymiarze midi-mini-nano
10.15 – 10.45 Piotr Jaranowski – Astronomia fal grawitacyjnych
10.45 – 11.15 Ishai Dror – Nanomaterials in the soil-water environment: mobility, uptake, translocation and speciation
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.15 Ryszard Łobiński, Izabela Strzemińska, Cécile Factor – Comprehensive speciation of gadolinium in rat brain
12.15 – 12.35 Ryszard Dobrowolski, Rafał Olchowski, Kinga Morlo – Optymalizacja metody usuwania kompleksów platyny ze ścieków szpitalnych z zastosowaniem technik spektrometrii atomowej
12.35 – 12.50 Lena Ruzik, Sylwia Zdziebłowska, Mateusz Czarnecki, Patrycja Ciosek-Skibińska – Badanie zdolności mikroalg do akumulacji wybranych pierwiastków przy użyciu techniki ICP–MS/MS i metod chemometrycznych
12.50 – 13.05 Katarzyna Kińska, Isaura Caceres, Kilian Ducos, Sophie Nolivos, Régis Grimaud, Laurent Ouerdane, Joanna Szpunar, Ryszard Łobiński – Wykorzystanie technik sprzężonych w badaniach kompleksowania petrobaktyny i jej pochodnych
13.05 – 13.15 Prezentacja firmy Altium International
13.15 – 14.45 Obiad
14.00 – 14.45 Warsztaty firmy Altium International
14.45 – 15.00 Anetta Hanć – Pierwiastki we włosach jako biomarkery w diagnostyce klinicznej – fakty czy mity?
15.00 – 15.15 Jakub Karasiński, Ludwik Halicz, Klaudia Tetfejer, Andrii Tupys, Ewa Bulska – Dokładne pomiary stosunków izotopowych bez odniesienia do wzorców izotopowych. Prawda czy fałsz?
15.15 – 15.30 Justyna Kostrzewa, Jacek Anyszkiewicz, Tadeusz Gorewoda, Ewelina Musielak, Adrian Pietrzik, Agata Jakóbik-Kolon, Kjell Blandhol, Alf Y. Guldhav – Preparatyka próbek stopu żelazokrzemu magnezowego (FSM) z wykorzystaniem techniki próbek cienkowarstwowych i ich pomiar techniką XRF
15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
  Sesja szkoleniowa – Zarządzanie jakością badań
15.50 – 16.00 Ewa Bulska – Wprowadzenie
16.00 – 16.25 Piotr Konieczka – Średnia i odchylenie standardowe jako parametry statystyczne – silne i słabe strony
16.25 – 16.50 Danuta Barałkiewicz – Miarodajność wyników poprzez zapewnienie spójności pomiarowej
16.50 – 17.15 Andrzej Gawor, Ewa Bulska – Potwierdzanie ważności wyników badań proteomicznych na przykładzie monitorowania bezpieczeństwa terapii lekami zawierającymi fluor
17.15 – 17.40 Beata Krasnodębska-Ostręga, Joanna Kowalska – Nowe podejście do utrwalania specjacji – stabilizacja w miejscu pobrania próbki
17.40 – 18.20 Sesja posterowa
   
18.30 Kolacja koktajlowa – Wydział Chemii, Kampus UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1K
19.45 Spektakl teatru Łątek „Matecznik” – Uniwersyteckie Centrum Kultury, Kampus UwB

 

Wtorek, 12 września 2023 r.


  Sesja im. dr J. Fijałkowskiego
9.00 – 9.15 Margaretha de Loos-Vollebregt – wystąpienie okolicznościowe
9.15 – 9.45 Joanna Szpunar, Javier Jimenez-Lamana – Mass spectrometery approaches for studies of plastic-related pollution
9.45 – 10.00 Sesja nagrodzonych Komitetu Chemii Analitycznej PAN – wręczenie nagród
10.00 – 10.20 Magdalena Matczuk – Metodyki charakteryzowania metalonanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym z użyciem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS)
Sponsor nagrody – Alchem Grupa Sp. z o.o.
10:20 – 10:30 Katarzyna Nalazek-Rudnicka, Andrzej Wasik – Wykorzystanie zaawansowanych technik spektrometrii mas w celu weryfikacji jakości i autentyczności produktów żywnościowych
Sponsor nagrody – ANCHEM Sp. z o.o.
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
  Sesja Młodych Spektroskopistów
11.00 – 11.10 Olha Dushna, Jakub Karasińki, Liliya Dubenska, Ewa Bulska – Identification of the alkaloids N-oxide, using liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry and voltammetry
11.10 – 11.20 Sonia Kasierot, Jacek Anyszkiewicz, Justyna Kostrzewa, Magdalena Knapik,
Sylwia Kozłowicz, Ewelina Musielak, Izabela Maj, Tadeusz Gorewoda – Wykorzystanie różnych technik analitycznych do opracowania nowego certyfikowanego materiału odniesienia stopu cynku
11.20 – 11.30 Ewelina Musielak, Jacek Anyszkiewicz, Justyna Kostrzewa, Tadeusz Gorewoda – Oznaczanie pierwiastków śladowych w ołowiu rafinowanym
11.30 – 11.40 Oskar Ronda, Bartłomiej Cieślik, Marcin Jaszczak – Zastosowanie techniki MIP-OES do oznaczania szerokiego spektrum pierwiastków na przykładzie eksperymentu ługowania metali oraz fosforu z popiołów po spalaniu osadów ściekowych
11.40 – 11.50 Ewelina Kowa, Simone Braeuer, David Clases, Raquel Gonzalez de Vega, Anna Telk, Marcin Wieczorek – Scoby – magiczny „grzyb”? Badanie bioakumulacji wybranych pierwiastków przez grzyby herbaciane wykorzystywane w produkcji kombuchy
11.50 – 12.00 Klaudia Tetfejer, Jakub Karasiński, Andrii Tupys, Ludwik Halicz, Ewa Bulska – Nowa metoda przygotowania próbek geologicznych i biologicznych do analizy izotopowej selenu techniką MC ICP MS
12.00 – 12.10 Sylwia Sajkowska, Barbara Leśniewska, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul – Zastosowanie technik sprzężonych SEC-ICP-MS i LC-MS/MS do badania specjacji miedzi i cynku w roślinach leczniczych
12.10 – 12.20 Magda Zabielska-Konopka, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa, Beata Godlewska-Żyłkiewicz – Zastosowanie sorbentów polimerowych do jednoczesnego wydzielania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych przed ich oznaczaniem techniką HR-CS FAAS
12.20 – 12.30 Nazar Smereczański, Małgorzata Gałażyn-Sidorczuk, Joanna Rogalska, Małgorzata M. Brzóska – Ocena zależności pomiędzy stężeniem kadmu a wczesnymi biomarkerami uszkodzenia kanalików nerkowych w moczu
12.30 – 12.40 Łukasz Ołdak, Anna Leśniewska, Beata Żelazowska-Rutkowska, Zenon Łukaszewski, Ewa Gorodkiewicz – Jednoczesne oznaczenia VEGF-A i FGF-2 w płynach ustrojowych człowieka z wykorzystaniem biosensora opartego na spektrometrii SPR imaging
12.40 – 12.50 Prezentacja firmy Pro-Environment
12.50 – 13.00 Prezentacja firmy Air-Liquide
   
13.00 – 14.30 Obiad
13.45 – 14.30 Warsztaty firmy Pro-Environment
14.30 – 15.15 Warsztaty firmy Air-Liquide
   
15.30 – 19.00 Wycieczka do Tykocina
19.00 – 22.00 Kolacja w restauracji Villa Regent w Tykocinie

 

Środa, 13 września 2023 r.


9.00 – 9.30 Piotr Jamróz, Tymoteusz Kliś, Paweł Pohl – Miniaturyzacja systemów analitycznych opartych na mikroplazmach
9.30 – 9.50 Anna Dzimitrowicz, Weronika Babińska-Wensierska, Piotr Jamróz, Dominik Terefinko, Paweł Pohl, Ewa Łojkowska, Wojciech Śledź, Agata Motyka-Pomagruk – Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej do identyfikacji reaktywnych form tlenu oraz azotu wytwarzanych w fazie gazowej zimnych plazm atmosferycznych, stosowanych do produkcji roztworów post-plazmowych
9.50 – 10.10 Zofia Kowalewska – Bezpośrednio czy pośrednio – czyli o oznaczaniu fluoru technikami spektralnymi
10.10 – 10.30 Ewelina Chajduk, Ewa Topyła, Paweł Kalbarczyk – Zastosowanie ICP-MS w jądrowej analizie kryminalistycznej
10.30 – 10.45 Aleksandra Pawlaczyk, Piotr Wysocki, Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik – Klasyfikacja wybranych elementów materiałów opakowaniowych w aspekcie możliwego uwierzytelniania produktów
10.45 – 11.00 Anna Telk, Marcin Wieczorek – Wielopierwiastkowa analiza ekstraktów z popiołów techniką ICP MS
11.00 – 11.15 Barbara Feist, Maciej Serda, Magdalena Szubka, Mateusz Dulski – Sorpcja jonów miedzi(II) na tlenku grafenu modyfikowanym 6-amino-2-merkaptobenzotiazolem
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.15 Barbara Wagner – Nie wolno dotykać! Nieinwazyjne badania obiektów muzealnych
12.15 – 12.45 Rafał Sitko, Marcin Musielak, Karina Kocot, Beata Zawisza – Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z całkowitym odbiciem promieniowania: możliwości i ograniczenia
12.45 – 13.00 Anna Gerle, Joanna Wyciślik-Sośnierz, Jolanta Matusiak, Michał Urbańczyk, Robert Kusiorowski, Katarzyna Stec – Analiza składu chemicznego pyłu spawalniczego technikami ICP-OES oraz WDXRF
13.00 – 13.15 Jacek Anyszkiewicz, Justyna Kostrzewa, Ewelina Musielak, Magdalena Knapik, Sylwia Kozłowicz, Tadeusz Gorewoda, Adrian Pietrzik, Kjell Blandholl – Oznaczanie zawartości glinu w krzemie – wykorzystanie fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w ocenie wyników alternatywnych/innych technik pomiarowych
13.15 – 13.30 Marcin Musielak, Maciej Serda, Anna Gągor, Rafał Sitko – Oznaczanie chromu w wodach przy użyciu dyspersyjnej ekstrakcji do mikro-fazy stałej oraz rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem promieniowania
13.30 – 13.45 Karina Kocot, Marcin Musielak, Katarzyna Pytlakowska, Rafał Sitko – Pianki grafenowe jako adsorbenty w zatężaniu i oznaczaniu śladowych ilości uranu technikami rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej
13.45 – 14.00 Podsumowanie Konwersatorium
14.00 – 15.00 Obiad