Podziękowania

Dziękujemy za udział i zaangażowanie w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej KOSAT 2023.

Zdjęcia z konferencji są dostępne w zakładce Archiwum → HISTORIA.