Prezentacje i streszczenia


Osoby zainteresowane zaprezentowaniem własnych prac badawczych proszone są o przesłanie streszczenia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w pliku do pobrania:

Streszczenie Kosat.doc      Streszczenie Kosat.pdf

W tytule pliku ze streszczeniem proszę podać nazwisko autora z dopiskiem W (wykład), K (komunikat), K-SM (komunikat w Sesji Młodych Spektroskopistów) lub P (plakat), np. Nazwisko-W/K/K-SM/P.docx
Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail: abstrakty-kosat@uwb.edu.pl
Decyzja o przyjęciu prezentacji zostanie Państwu przekazana.

Wzór streszczenia wystąpień firm znajduje się poniżej

Streszczenie Kosat.doc     Streszczenie Kosat.pdf

Prezentacje ustne

Czas przewidziany na wystąpienia ustne to: wykład – 30 min, komunikat – 15 min, komunikat w Sesji Młodych Spektroskopistów – 10 min.

Sale obrad wyposażone są w komputery z systemem Windows i pakietem MS Office (w tym PowerPoint). Prosimy o dostarczenie prezentacji na nośniku (np. pamięć USB) osobie obsługującej sprzęt co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem sesji, najlepiej rano przed rozpoczęciem sesji. W przypadku szczególnych wymagań (np. dostęp do internetu, używanie plików dźwiękowych, itp.) prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami.

Plakaty

Sesja plakatowa planowana jest w  korytarzu na I piętrze Wydziału Matematyki. Proponowany rozmiar plakatu to 90 cm (wysokość) x 70 cm (szerokość). Materiały do mocowania posterów zapewniają organizatorzy.