Prof. dr hab. Katarzyna Wróbel

Prof dr hab. Katarzyna Wróbel ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 roku pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Guanajuato w Meksyku, gdzie w 2009 roku uzyskała stopień profesora tytularnego. Ponadto od 2017 roku jest zatrudniona jako profesor afiliowany w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

W kręgu jej zainteresowań badawczych leżą chemometria, spektrometria atomowa, spektrometria masowa, rozwój procedur w analizie próbek biologicznych, klinicznych i środowiskowych, pierwiastki śladowe w układach biologicznych, specjacja analityczna i metalomika.

Jest autorką 148 publikacji z listy filadelijkiej. Liczba cytowań 4932.
Indeks Hirscha = 42.