Przedłużenie terminu rejestracji

UWAGA! Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej
przedłużony zostaje termin rejestracji do 15.07.2023r.