Prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak – profesor tytularny, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej i kierownikiem Zespołu Chemii Sądowej i Klinicznej w tym Zakładzie. Pełni funkcję członka prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Prowadzi prace naukowe z zakresu podstawowych zagadnień chemii analitycznej, takich jak kalibracja oznaczeń analitycznych, optymalizacja warunków eksperymentalnych, badanie efektów interferencyjnych, badanie jakości metod analitycznych. Główne pola jego zainteresowań naukowych to analiza przepływowa, chemia sądowa i analiza środowiskowa. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych.