Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Kierownik Katedry Chemii Analitycznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Zainteresowania naukowe: Analityka zanieczyszczeń środowiska, analiza śladowa, w szczególności analiza zawartości metali ciężkich z wykorzystaniem technik spektroskopowych oraz statystyka i metrologia chemiczna, a także kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarów analitycznych w tym aspekty związane z produkcja i stosowaniem certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) oraz organizacją i opracowywaniem wyników badań biegłości (PT).

Promotor/współpromotor w zakończonych 7 doktoratach oraz otwartych 2 kolejnych.

Autor, współautor 98 publikacji z listy filadelfijskiej, 8 książek, 1 patent, indeks Hirscha = 23 (Scopus 09.07.2021), liczba cytowań 2456 (Scopus 09.07.2021).

Numer ORCID: 0000-0001-9675-2490