Tematy wykładów zaproszonych prelegentów.

Znamy już tematy wykładów zaproszonych prelegentów. W miarę napływu informacji zestawienie będzie aktualizowane.

  1. Dr Emilia Vassileva „Monitoring of trace elements in the open ocean”
  2. Prof. dr hab. Henryk Matusiewicz „Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie śladowej i specjacyjnej”
  3. Prof. dr hab. Paweł Pohl „Zminiaturyzowane wyładowania jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym generowane w kontakcie z cieczą jako nowe źródła wzbudzenia i atomizacji w analitycznej spektrometrii emisyjnej – badania mechanizmów transportu i wzbudzenia analitów oraz charakterystyka analityczna”
  4. Prof. dr hab. Ryszard Łobiński  „Metalomika: holistyczne podejście do chemii pierwiastków śladowych w biologii i medycynie”
  5. Dr hab. Anetta Hanć „Ablacja laserowa z detekcją ICP-MS w badaniach in situ pierwiastków w tkankach miękkich i twardych”
  6. Dr hab. Dorota Kwiatkowska „Analizy antydopingowe – wyzwania dla chemika”