Przedłużenie terminu rejestracji

UWAGA! Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej
przedłużony zostaje termin rejestracji do 16.08.2023r.