Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej 2018.