Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej 2021.

Zdjęcia z tegorocznej konferencji dostępne są w zakładce Archiwum → Historia.