Książka abstraktów

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami wystąpień uczestników i gości Konwersatorium, zebranymi w Książce Abstraktów.

Znajduje się ona w zakładce Program → Książka abstraktów.