Zaproszeni goście

  1. Dr Emilia Vassileva, IAEA- Environmental Laboratories in Monaco, „Monitoring of trace elements in the open ocean”
  2. Prof. dr hab. Henryk Matusiewicz, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, „Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie śladowej i specjacyjnej”
  3. Prof. dr hab. Paweł Pohl, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, „Zminiaturyzowane wyładowania jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym generowane w kontakcie z cieczą jako nowe źródła wzbudzenia i atomizacji w analitycznej spektrometrii emisyjnej – badania mechanizmów transportu i wzbudzenia analitów oraz charakterystyka analityczna”
  4. Prof. dr hab. Ryszard Łobiński, Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environment CNRS UMR, France, „Metalomika: holistyczne podejście do chemii pierwiastków śladowych w biologii i medycynie”
  5. Dr hab. Anetta Hanć, Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Ablacja laserowa z detekcją ICP-MS w badaniach in situ pierwiastków w tkankach miękkich i twardych”
  6. Dr hab. Dorota Kwiatkowska, Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu PIB, „Analizy antydopingowe – wyzwania dla chemika”