Zaproszeni goście

  1. Dr Emilia Vassileva [biografia], IAEA- Environmental Laboratories in Monaco, „Monitoring of trace elements in the open ocean”
  2. Prof. dr hab. Henryk Matusiewicz [biografia], Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, „Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie śladowej i specjacyjnej”
  3. Prof. dr hab. inż. Paweł Pohl [biografia], Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, „Wpływ pH i obecności małocząsteczkowych związków organicznych w roztworze na wybrane parametry spektroskopowe i analityczne wyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z przepływającą ciekłą anodą w oznaczeniach Ag, Cd i Pb metodą optycznej spektrometrii emisyjnej”
  4. Prof. dr hab. Ryszard Łobiński [biografia], Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environment CNRS UMR, France, „Metalomika: holistyczne podejście do chemii pierwiastków śladowych w biologii i medycynie”
  5. Dr hab. Anetta Hanć [biografia], Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Ablacja laserowa z detekcją ICP-MS w badaniach in situ pierwiastków w tkankach miękkich i twardych”
  6. Dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska [biografia], Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu PIB, „Analizy antydopingowe – wyzwania dla chemika