Rejestracja i opłaty


Opłata konferencyjna obejmuje udział w wykładach i sesjach posterowych, materiały konferencyjne ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, przerwy kawowe i obiadowe, uczestnictwo w imprezach towarzyszących.

Opłata konferencyjna
Zredukowana opłata konferencyjna

(studenci i doktoranci)

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe:

Odbiorca przelewu: Uniwersytet w Białymstoku
Adres: ul. Świerkowa 20B; 15-328 Białystok
Numer konta: 22 1160 2202 0000 0002 4179 4442
Nazwa banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
W tytule płatności należy wpisać: KOSAT2020 oraz podać dokładnie nazwisko i imię uczestnika np. KOSAT 2020, Kowalski Jan

W celu rejestracji swojego uczestnictwa w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.
Dane podstawowe


Typ uczestnictwa


Adres do korespondencji


Adres do faktury

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami zamieszczonymi pod linkiem o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przez Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, dla celów związanych z realizacją konferencji „Konwersatorium spektrometrii atomowej” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rejestracji i wzięcia udziału w konferencji.