Rejestracja i opłaty


Podstawowa opłata konferencyjna obejmuje udział w wykładach i sesjach posterowych, materiały konferencyjne ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, przerwy kawowe i obiadowe, uczestnictwo w uroczystej kolacji i wycieczce do Supraśla połączonej z imprezą plenerową.
Zredukowana opłata konferencyjna obejmuje udział w wykładach i sesjach posterowych, materiały konferencyjne ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, przerwy kawowe i obiadowe.
Doktoranci zgłaszający wystąpienie ustne w Sesji Młodych Spektroskopistów mogą ubiegać się o obniżenie opłaty konferencyjnej po złożeniu do Komitetu Organizacyjnego wniosku wraz z opinią promotora lub opiekuna naukowego.

do 13.07.2018 r. do 31.08.2018 r.
Podstawowa opłata konferencyjna 600 zł 700 zł
Zredukowana opłata konferencyjna 400 zł 500 zł
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe:

Odbiorca przelewu: Uniwersytet w Białymstoku
Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 14; 15-097 Białystok
Numer konta: 22 1160 2202 0000 0002 4179 4442
Nazwa banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
W tytule płatności należy wpisać: KOSAT2018 oraz podać dokładnie nazwisko i imię uczestnika np. KOSAT 2018, Kowalski Jan

W celu rejestracji swojego uczestnictwa w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.
Dane podstawowe


Typ uczestnictwa


Adres do korespondencji


Adres do faktury

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami zamieszczonymi pod linkiem o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przez Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, dla celów związanych z realizacją konferencji „Konwersatorium spektrometrii atomowej” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rejestracji i wzięcia udziału w konferencji.