Rejestracja i opłaty


Opłata konferencyjna obejmuje udział w wykładach i sesjach posterowych, materiały konferencyjne ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, przerwy kawowe i obiadowe, uczestnictwo w imprezach towarzyszących.

Rodzaj uczestnictwa Bezpośredni On-line
Opłata konferencyjna 450 zł 350 zł
Termin płatności do 23 lipca 2021 r.
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe:

Odbiorca przelewu: Uniwersytet w Białymstoku
Adres: ul. Świerkowa 20B; 15-328 Białystok
Numer konta: 22 1160 2202 0000 0002 4179 4442
Nazwa banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
W tytule płatności należy wpisać: KOSAT2021 oraz podać dokładnie nazwisko i imię uczestnika np. KOSAT 2021, Kowalski Jan

W celu rejestracji swojego uczestnictwa w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.

  Dane podstawowe


  Typ uczestnictwa

  Opłata konferencyjna

  Adres do korespondencji


  Adres do faktury

  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami zamieszczonymi pod linkiem o ochronie danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przez Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, dla celów związanych z realizacją konferencji „Konwersatorium spektrometrii atomowej” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rejestracji i wzięcia udziału w konferencji.