Program

PROGRAM KONWERSATORIUM

Niedziela, 23 września 2018 r.

Hotel ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok

16.00-18.00 Rejestracja uczestników

 

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

Instytut Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, sala audytoryjna 2044 (I piętro)

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

 

9.00 – 9.10 Otwarcie Konwersatorium

 

9.10 – 9.35 Joanna Karpińska

Uniwersytet w Białymstoku

Literackie przygody z chemią

9.35 – 10.00 Danuta Barałkiewicz

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Znaczenie detektora ICP-MS w analizie specjacyjnej (HPLC/ICP-MS) i analizie próbek stałych (LA-ICP-MS)

10.00 – 10.25 Rafał Sitko, Karina Kocot, Paulina Janik, Beata Zawisza, Ewa Malicka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nanomateriały węglowe w śladowej rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej

10.25 – 10.45 Przerwa kawowa

 

Sesja Młodych Spektroskopistów

 

10.45 – 10.55 Joanna Dobrzyńska, Rafał Olchowski, Ryszard Dobrowolski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Oznaczanie arsenu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej po wzbogaceniu na modyfikowanym SBA-15

10.55 – 11.05 Agnieszka Franczak, Karolina Brzezińska, Hanna Laskowska, Zofia Kowalewska

Politechnika Warszawska

Bizmut jako wzorzec wewnętrzny w oznaczeniach bromu w benzynie techniką WD XRF

11.05 – 11.15 Konrad Mielcarek, Krystyna J. Gromkowska-Kępka, Anna Puścion-Jakubik, Katarzyna Socha, Jolanta Soroczyńska, Maria H. Borawska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zawartość kadmu i ołowiu w rybach słodkowodnych z terenu północno-wschodniej Polski

11.15 – 11.25 Andrzej Gawor, Anna Konopka, Julio Cesar Torres Elguera, Anna Ruszczyńska, Marian Czauderna, Ewa Bulska

Uniwersytet Warszawski

Identyfikacja białek w próbkach zwierzęcych z wykorzystaniem technik spektrometrii mas

11.25 – 11.35 Magdalena Bartosiak, Sylvain Bérail, Julien Barre, Léon Dirick, Olivier Donard, Stéphane Mari, Joanna Szpunar

Politechnika Warszawska

Badania mechanizmu pobierania żelaza przez mutanty drożdży Saccharomyces Cerevisiae poprzez oznaczanie frakcjonowania izotopowego żelaza metodą MC-ICP-MS

11.35-11.45 Laura Trzonkowska, Barbara Leśniewska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Uniwersytet w Białymstoku

Analiza specjacyjna chromu z wykorzystaniem polimerów z odwzorowanymi jonami Cr(III) jako selektywnych sorbentów w SPE

11.45-11.55 Cuc Thi Nguyen-Marcińczyk, Jakub Karasiński, Agnieszka Krata, Marcin Wojciechowski, Ewa Bulska, Ludwik Halicz

Uniwersytet Warszawski

Separation of chromium species for isotopic ratio measurements

11.55 – 12.05 Justyna Wojcieszek, Javier Jiménez-Lamana, Katarzyna Bierła, Hugues Preud’homme, Monika Asztemborska, Lena Ruzik, Maciej Jarosz, Joanna Szpunar

Politechnika Warszawska

Badanie przemian nanocząstek ZnO w modelowej roślinie jadalnej (Lactuca Sativa L.) przy zastosowaniu technik spektrometrii mas

12.05 -12.20 Dyskusja

 

12.20-12.35 Monika Stochaj-Yamani

Perlan Technologies Polska

Spektrometry ICP-MS Agilent – eleganckie rozwiązanie w analizie wielopierwiastkowej,

12.35 – 12.50 Mariusz Szkolmowski

MS Spektrum

Prezentacja firmy MS Spektrum

12.50 – 13.00 Wspólne zdjęcie

 

13.00 – 14.00 Obiad

 

14.00 – 14.20 Barbara Wagner, Anna Czajka

Uniwersytet Warszawski

Recycling analityczny czyli nieinwazyjne badania diagnostyczne zabytkowych rękopisów metodą LA-ICP-MS

14.20 – 14.40 Beata Krasnodębska-Ostręga, Joanna Kowalska, Ewa Biaduń

Uniwersytet Warszawski

Bezodczynnikowa „mineralizacja” przed badaniem specjacji arsenu

14.40 – 15.00 Anna Telk, Emilia Grygo-Szymanko, Stanisław Walas

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wyzwania w analizie specjacyjnej manganu

15.00 – 15.15 Mariusz Kubiak

Merazet

Nowe możliwości, innowacyjne rozwiązania, Merazet – Analytik Jena

15.15-15.45 Przerwa kawowa

 

Sesja szkoleniowa – Zarządzanie jakością badań

 

15.45 – 16.15 Piotr Konieczka

Politechnika Gdańska

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem techniki CV-AAS – walidacja procedury analitycznej

16.15 – 16.45 Ewa Szmyd

Certyfikowane materiały odniesienia jako ważny element zarządzania jakością. Wymagania dla producentów

16.45 – 17.15 Ewa Bulska

Uniwersytet Warszawski

Spójność pomiarowa w analizie spektralnej, czyli praktyczne wykorzystanie wzorców i materiałów odniesienia w laboratorium

17.15 – 17.25 Edward Reszke, Ertec-Poland

Jarosław Grodowski, Intertech-Poland

 

17.30 – 18.30 Sesja plakatowa w łącznikach budynków Kampusu UwB

 

20.00 Uroczysta kolacja w Hotelu ibis Styles

 

 

Wtorek, 25 września 2018 r.

Instytut Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, sala audytoryjna 2044 (I piętro)

Uroczysta sesja im. dr Jerzego Fijałkowskiego

 

8.30 – 8.50 Wręczenie nagrody im. dr J. Fijałkowskiego

 

8.50 – 9.20 Emilia Vassileva

International Atomic Energy Agency, Environment Laboratories in Monaco

Monitoring of trace elements in the open ocean

9.20 –9.50 Henryk Matusiewicz

Politechnika Poznańska

Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie śladowej i specjacyjnej

9.50– 10.20 Przerwa kawowa

 

Sesja wyróżnionych

 

10.20–10.50 Dorota Kwiatkowska

Instytutu Sportu Państwowy Instytut Badawczy

Analizy antydopingowe – wyzwania dla chemika

10.50–11.20 Anetta Hanć, Danuta Barałkiewicz

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Ablacja laserowa z detekcją ICP-MS w badaniach in situ pierwiastków w tkankach miękkich i twardych

11.20-11.50 Paweł Pohl, Piotr Jamróz, Anna Dzimitrowicz, Krzysztof Świderski, Krzysztof Gręda

Politechnika Wrocławska

Wpływ pH i obecności małocząsteczkowych związków organicznych w roztworze na wybrane parametry spektroskopowe i analityczne wyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z przepływającą ciekłą anodą w oznaczeniach Ag, Cd i Pb metodą optycznej spektrometrii emisyjnej

11.50 -12.20 Ryszard Łobiński

Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environment CNRS UMR, France

Metalomika: holistyczne podejście do chemii pierwiastków śladowych w biologii i medycynie

12.20 –12.35 Rafał Głaszczka

SHIM-POL A.M. Borzymowski

Nowatorskie rozwiązania Shimadzu w analizie pierwiastkowej

12.35-13.30 Obiad

 

13.30-13.50 Zofia Kowalewska

Politechnika Warszawska

Korekcja tła w LS AAS, HR-CS AAS i HR-CS MAS

13.50-14.10 Stanisław Walas, Natalia Miliszkiewicz, Anna Telk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Analiza ciał stałych technikami ICP MS i LA-ICP MS – wybrane możliwości i ograniczenia

14.10-14.30 Elżbieta A. Stefaniak, Anna Buczynska, Rajmund Kuduk, Wiesław Z. Polak, Agnieszka Krzyszczak, Mark P. Fischer

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zastosowanie parametru δ13C do ustalenia źródła emisji sadzy

14.40-18.30 Wycieczka do Supraśla

 

18.30-23.30 Impreza plenerowa w restauracji Pięć Dębów

 

 

Środa, 26 września 2018 r.

Sala konferencyjna Hotelu ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok

9.00 – 9.20 Ryszard Dobrowolski, Agnieszka Mróz, Rafał Olchowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Oznaczanie palladu z wykorzystaniem wysokorozdzielczej atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w kuwecie grafitowej po wzbogaceniu na modyfikowanych nanorurkach węglowych

9.20 –9.40 Piotr Jamróz, Krzysztof Świderski, Maja Wełna, Krzysztof Gręda, Paweł Pohl, Anna Dzimitrowicz

Politechnika Wrocławska

Nowe mikroplazmowe źródło wzbudzenia i atomizacji z wiszącą kroplą w analitycznej spektrometrii atomowej

9.40-10.00 Jakub Karasiński, Ewa Bulska, Marcin Wojciechowski, Ludwik Halicz, Agnieszka Krata

Uniwersytet Warszawski

Precyzyjne pomiary stosunków izotopowych Sr, Mg i Ca z użyciem wielodetektorowej spektrometrii mas połączonej z chromatografią jonową

10.00 – 10.20 Magdalena Grzegorczyk, Andrzej Hryniszyn, Dariusz Lewandowski, Jadwiga Charasińska, Magdalena Knapik, Marta Gawliczek

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Opracowanie metody kupelacyjnej do wydzielania i zagęszczania metali szlachetnych w złomach elektronicznych do analizy metodami spektroskopowymi

10.20-10.35 Katarzyna Stepaniuk

Malvern Panalytical

Rozwiązania Malvern Panalytical w preparatyce i analizie próbek metodą XRF

10.35 – 11.00 Przerwa kawowa

 

11.00 – 11.20 Izabela Komorowicz, Danuta Barałkiewicz

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zastosowanie techniki HPLC/ICP-DRC-MS do analizy specjacyjnej arsenu w rybach słodkowodnych

11.20 – 11.40 Tadeusz Gorewoda, R. Ambrosch, J. Anyszkiewicz, G. Benke, H. Brumm, J. Charasińska, A. Chmielarz, M. Eschen, C. Fricke-Begemann, M. Gawliczek, C. Gehlen, M. Guolo, A. Hryniszyn, M. Jadwiński, M. Knapik, S. Kozłowicz, J. Kozłowski, W. Kurylak, K. Leszczyńska-Sejda, D. Lewandowski, J. Makowe, Z. Mzyk, R. Noll, M. Potempa, G. Sellin, A. Tori, F. Veglia

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Działania analityczne w europejskim projekcie ADIR: next generation urban mining

11.40 – 12.00 Karina Kocot, Katarzyna Pytlakowska, Beata Zawisza, Rafał Sitko

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mikroekstrakcja w nieorganicznej analizie śladowej

12.00 – 12.20 Joanna Kowalska, Katarzyna Kińska, Monika Sadowska, Beata Krasnodębska-Ostręga

Uniwersytet Warszawski

Nanocząstki a jonowe formy platynowców w tkankach roślinnych – wielkie wyzwanie analityczne

12.20 – 12.40 Magdalena Krawczyk-Coda, Ewa Stanisz

Politechnika Poznańska

Jednoczesne oznaczanie indu i niklu w glebach oraz osadach z zastosowaniem wysokorozdzielczego spektrometru absorpcji atomowej po wzbogacaniu na bentonicie techniką wspomaganej ultradźwiękami dyspersyjnej ekstrakcji do mikrofazy stałej

12.40 – 13.00 Dyskusja i podsumowanie Konwersatorium

 

13.00 – 14.00 Obiad