Patronaty


Patronat Honorowy Konwersatorium:


Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński

JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Robert Ciborowski

Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Patronat Medialny