Komitety


Komitet Naukowy Konwersatorium:
 • prof. dr hab. Ewa Bulska
 • prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
 • prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
 • prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
 • prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
 • prof. dr hab. Rafał Sitko
 • dr hab. inż. Piotr Jamróz
 • dr hab. Zofia Kowalewska
 • dr hab. Barbara Wagner
 • dr inż. Ewa Szmyd
Komitet Organizacyjny Konwersatorium:
 • prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
 • dr Małgorzata Gałażyn-Sidorczuk
 • dr inż. Tadeusz Gorewoda
 • dr Barbara Leśniewska
 • dr Julita Malejko
 • dr Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk
 • dr Anna Ruszczyńska
 • dr Elżbieta Zambrzycka-Szelewa