Dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska

Dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych uzyskała w 2004 roku w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. W 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Jest członkiem Stowarzyszenia Oficjalnych Chemików Wyścigów Konnych – Association of Official Racing Chemists (AORC), Światowego Stowarzyszenia Analityków Antydopingowych – World Association of Anti-Doping Scientists (WAADS), Zespołu Analizy Spektralnej – Komitetu Chemii Analitycznej PAN, zasiada w Zarządzie Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EUROCHEM-PL.

Zakład, którym kieruje jest jedyną placówką w Polsce i jednym z 32 laboratoriów na świecie uprawnionych do wykonywania badań antydopingowych z racji posiadania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej – World Anti-Doping Agency (WADA). W laboratorium tym oprócz badań antydopingowych wykonywane są również badania toksykologiczne na zlecenie m.in. prokuratur.

Jest autorem wielu prac i komunikatów, publikowanych po polsku i angielsku, poruszających problemy dopingu w sporcie i toksykologii.