Przedłużenie I terminu rejestracji

UWAGA! Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej
przedłużony zostaje I termin rejestracji do 13 07. 2018 r.