Przedłużenie terminu rejestracji

UWAGA! Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej
przedłużony zostaje termin rejestracji do 10.07.2021 r.