Konwersatorium Spektrometrii Atomowej

21-23 września 2020 r. | Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

Tematyka Konwersatorium:
  • absorpcyjna i emisyjna spektrometria atomowa
  • spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej
  • rentgenowska spektrometria fluorescencyjna
  • przygotowanie próbek do analizy
  • interferencje w pomiarach spektralnych i metody ich eliminacji
  • kontrola jakości wyników analitycznych
  • nowe rozwiązania konstrukcyjne w aparaturze pomiarowej
Uczestnicy Konwersatorium Spektrometrii Atomowej otrzymują certyfikat.
 

ORGANIZATORZY


PATRONAT HONOROWY


PATRONAT MEDIALNY