Konwersatorium Spektrometrii Atomowej

11-13 wrzesień 2023 r. | Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

Tematyka Konwersatorium:
  • absorpcyjna i emisyjna spektrometria atomowa
  • spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej
  • rentgenowska spektrometria fluorescencyjna
  • przygotowanie próbek do analizy
  • interferencje w pomiarach spektralnych i metody ich eliminacji
  • kontrola jakości wyników analitycznych
  • nowe rozwiązania konstrukcyjne w aparaturze pomiarowej
Zaproszenie
Uczestnicy Konwersatorium Spektrometrii Atomowej otrzymują certyfikat.

ORGANIZATORZY

UMB logo

PATRONAT HONOROWY

UMB logo

PATRONAT MEDIALNY

Laboratorium logo